Een goed ontwerp paart inhoud aan details, creativiteit aan kennis,

heldere communicatie aan diplomatie, en verbeeldingskracht aan feiten.

De harde scheiding tussen de disciplines is achterhaald, dat geldt voor ontwerpers net zo goed voor als voor historici, sociologen, journalisten en filosofen.
Je werkt multidisciplinair, of het werkt niet.
 
De meerwaarde van de ontwerper in een team?
De visuele blik helpt om overzicht te krijgen en om te schakelen tussen culturele, commerciële en maatschappelijke belangen.